Welkom bij DGRubber Profiles

Sinds 2014 zijn we gestart met het zelf produceren van TPE profielen en stootranden als onderdeel van DG Rubber Holland.

Door de groei van deze tak is sinds 1 april 2019 de stap gezet om de productie als zelfstandige BV onder de naam: DG RUBBER PROFILES voort te zetten op een nieuwe locatie, waarmee wij de ruimte gecreƫerd hebben voor betere service en groei. We hopen u hiermee nog beter van dienst te kunnen zijn.

PRIVACY

Privacy Statement

Contactgegevens

DG RUBBER PROFILES BV

Loofklapper 16A

8256 SL Biddinghuizen

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

Wij willen u graag informeren hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

DG RUBBER PROFILES BV verwerkt uw persoonsgegevens om met u te communiceren en zaken met u te kunnen doen.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

DG RUBBER PROFILES BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om handel met u te kunnen realiseren.

Delen

DG RUBBER PROFILES BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van DG RUBBER PROFILES BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met Google Analytics. Wij gebruiken deze informatie om het bezoek- en klikgedrag te analyseren op de website. DG RUBBER PROFILES BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. DG RUBBER PROFILES BV heeft hier geen invloed op.

Recht van betrokkene

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@dgrubberprofiles.nl

DG RUBBER PROFILES BV, zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligingsmaatregelen

DG RUBBER PROFILES BV gaat behoedzaam om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en uw privacy te waarborgen.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. In dit privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 Dit statement is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.